top of page

Morbid obezite ameliyatlarının diğer ameliyatlara göre nispeten uzun sayılabilecek bir hazırlık süreci vardır.  Bunun sebebi obezitenin tedavisinde ilgili birçok birimin (Genel Cerrahi, İç Hastalıkları/Endokrinoloji, Psikiyatri/Psikoloji, Göğüs Hastalıkları, Anestezi, Beslenme ve Diyetetik) bir arada çalışma zorunluluğudur. Tüm bu birimler, uyum içinde çalışarak hastanın ameliyat öncesi hazırlığında aktif rol oynar ve sonrasında çıkabilecek sorunların en aza indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Hazırlığın ilk aşaması kan tetkikleridir. Bu tetkiklerle hastanın genel olarak sağlık durumu hakkında bilgi elde edilir. Kan değerleri, sistemlere ait bulgular (karaciğer, böbrek, bağışıklık sistemi vb.), hormon bozuklukları, şeker düzeyleri, böbreküstü bezlerin durumu değerlendirilir. Kilo olmaya neden olabilecek herhangi bir bozukluğun varlığı araştırılır.

 

Kan tetkikleri sonrasında karın bölgesi ultrasonografi ile değerlendirilir. Karaciğer yağlanması, safra kesesinde taş varlığı araştırılır. Ameliyat sonrasında kilo verme aşamasında safra kesesinde taş gelişme olasılığı yüksek olduğundan, eğer ameliyat öncesi safra kesesinde taş varsa ameliyatta aynı seansta safra kesesinin de alınması gerekir.

 

Akciğer filmi ve elektrokardiyografi (EKG, kalp filmi, elektro) yapılır.

 

Endoskopi ile midenin iç yapısı ve anatomisi değerlendirilir. Mide içindeki olası kütle ya da ülserler, reflü hastalığı varlığı değerlendirilir ve gerekli önlemler alınır.

 

Kadın hastalarda meme muayenesi ve görüntüleme ile memede herhangi bir hastalık olmadığı kesinleştirilir, kadın hastalıkları muayenesi yapılır.

Obez hastaların akciğer fonksiyonları da bozulmuş olabileceğinden solunum fonksiyon testi ile değerlendirme yapılır, gereklilik halinde uygun önlemler alınır. Uyku apne sendromu varlığında uyku testi yapılır.

 

İç hastalıkları/Endokrinoloji, Psikiyatri, Anestezi, Göğüs Hastalıkları ve gereklilik halinde Kardiyoloji muayeneleri yapılır.

Obezite ameliyatları sonrası hastaların hekimleri ilgili yüksek bir uyum göstermesi ve tedavi süreçlerinde tam bir işbirliği içinde olması şarttır, bu nedenle hastaların mental düzeyleri ve ruh sağlıklarının yerinde olması gerekir. Bu bağlamda Psikiyatri muayenesi çok önemlidir. Mental kapasitesi yetersiz ve ruh sağlığı bozuk hastaların ameliyat sonrası sorun yaşamaları ve kilo vermede başarısız olma olasılıkları çok yüksektir.

Ameliyat kararı verildikten sonra, ameliyatın 15 gün öncesinden başlayarak hastalar bir diyet programı uygularlar. Bu program hastaların ameliyat sonrası uygulayacakları diyetin bir provası niteliğinde olacağından, ameliyat sonrası uyumun öngörülebilmesi için de bilgiler verir. Bunun yanında bu diyetle karaciğer hacminde bir miktar küçülme sağlanarak ameliyat sırasında teknik olarak daha uygun bir ortam hazırlanır.

Tüm bu hazırlıkların yapılması yaklaşık 15 ila 30 günlük bir süreyi bulabilir. Morbid obezite ameliyatlarına hazırlıkta acelecilik önerilmez. Sürecin doğal akışında ilerlemesi hastanın lehinedir.

 

Ameliyat öncesi hazırlıklar bittikten sonra hasta ve doktoru tarafından ameliyat günü kararlaştırılır. Hasta ameliyat günü sabahı hastaneye yatar ve gün içinde ameliyatını olur. Ameliyat süresi ortalama 1,5 – 2 saattir, ancak hastaya göre (anatomik nedenlerden) bu süre bir miktar uzayabilir. Bu, sorun olduğu anlamına gelmez.

 

Hasta, eğer olumsuz bir gelişme olmazsa, hastanede 2 gece yatar ve ameliyat olduğu günün 2 gün sonrasında evine ya da kalacağı otele gidebilir. Ameliyat olduğu günden 7 gün sonra hasta kontrol muayenesi için çağrılır, bu nedenle hastanın ameliyat sonrasında hastaneden çıktıktan sonra 5 gün daha ameliyat olduğu şehirde kalması istenir. Eğer şehir dışından gelmişse, hasta ilk kontrol sonrası kendi şehri ya da ülkesine geri dönebilir.

bottom of page