top of page

Ameliyat sonrasında yaşanacak sorunlar erken ve geç sorunlar olarak sınıflanabilir. Erken sorunlar ameliyat sonrası ilk 30 gün içinde çıkacak sorunlardır.   Eğer gelişecekse, bu sorunların büyük bir kısmı ilk 7 gün içinde ortaya çıkar. Çıkabilecek erken komplikasyonları, obezite ameliyatına ait komplikasyonlar ve genel olarak tüm cerrahi işlemlerde görülebilecek komplikasyonlar olarak ikiye ayırabiliriz:

  1. Obezite ameliyatına ait komplikasyonlar arasında en önemlisi, mide ya da bağırsakta oluşturulan dikiş ve zımba hatlarından gelişen sızıntılar, yani kaçaklardır. Bu durum erken saptanırsa, endoskopik yöntemlerle sorun çok büyümeden önü alınıp tedavisi sağlanabilir. Fakat bazen kaçakların saptanması gecikebilir, bu durumda karın içinde gelişebilecek birikinti ya da apselerin tedavisi için radyolojik girişimler ya da yeni ameliyatlar gerekebilir. Hasta büyük olasılıkla bu süreci bir kısmını yoğun bakımda geçirecektir.

   2. Tüm cerrahi işlemlerde görülebilecek komplikasyonlardan biri kanamadır. Sıklıkla ameliyatın erken döneminde, ilk 48 saat içinde görülür.                       Çoğunlukla destek tedavisi ve kan verilerek tedavi edilse de, bazen ikinci bir ameliyat gerekebilir.

 

Ameliyat sonrasında, ağrı nedeni ile hastalar derin nefes almaktan kaçınırlar. Bu nedenle akciğerler kapanma eğilimindedir. Eğer hastalar etkin solunum egzersizi yapmazlarsa akciğerler iyi havalanmaz ve bu durum ciddi akciğer infeksiyonuna neden olabilir(zatürre). Ameliyat sonrası solunum egzersiz yapmak çok önemlidir.

 

Ameliyat sırası ve sonrasında hastalar bir süre hareketsiz kaldıkları için bacak toplardamarlarında kan pıhtısı gelişme olasılığı artar. Obez olmak ayrıca bu riski artırır. Eğer pıhtı gelişirse, bu pıhtıdan kopacak bir parçanın akciğer damarlarını tıkama riski vardır. Bu durumun adı pulmoner embolidir ve  ölümcül olabilir. Önlem olarak tüm hastalara ameliyat öncesinden itibaren varis çorabına benzeyen sıkı çoraplar giydirilir, ameliyatın 12 saat öncesinden başlayarak ameliyatın 30. gününe kadar kesintisiz olarak kan sulandırıcı iğne uygulanır ve hasta ameliyattan sonraki en erken zamanda (takriben 6. saat) ayağa kaldırılır. Ayrıca ameliyat sonrası dönemde hastanede ve evde iken bol bol hareket etmesi salık verilir.  

Geç sorunlar ameliyatın ilk bir ayı geride kaldıktan sonra çıkabilecek sorunlardır. Bu sorunlar arasında besin ve vitamin eksiklikleri, bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, ameliyata bağlı mide bağırsak sisteminde mekanik ya da fonksiyonel darlıklar, reflü, ameliyat yeri fıtıkları olarak sıralanabilir. Bu sorunlar zaman içinde gelişen sorunlar olduğundan tedavi edilmesi zaman alabilir, bazen yeniden ameliyat ihtiyacı doğabilir.       

Morbid obezite ameliyatlarından sonra tekrar kilo alınabilir mi?

 

Tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi, obezitenin cerrahi tedavisinde de başarı şansı %100 değildir. Hastaların büyük bir kısmı tedaviden önemli oranda fayda görürler. Tedavideki başarı şansının en önemli etmenlerinin başta geleni hastanın yapacağı işbirliğidir. Obezite için yapılan ameliyatlar sihirli işlemler değildir. Bu ameliyatlar ile hastalara bir sefere mahsus olmak üzere ideal kilolarına inme şansı verilir. Hastaların hemen hemen tamamı da ilk 2 yılda anlamlı oranda kilo verirler.  

 

Bu iki yıllık sürede, hastaların kilo almamak için uygun beslenme alışkanlıklarını benimsemesi ve sağlıklı bir yaşam tarzını kabul etmesi gerekir. Bu fırsat iyi değerlendirilmediği ve eski alışkanlıklar devam ettiği takdirde başarısızlık kaçınılmazdır.

Hastalar kilo aldığı takdirde tekrar ameliyat olabilirler mi?

 

Ameliyat olan hastalar kilo aldığı takdirde standart bir tedavi yaklaşımı yoktur. Her hastaya özel olarak karar vermek gerekir. Hastanın aldığı kilo miktarı, geçirmiş olduğu ameliyatın tipi, sonrasında yaşamış olduğu sorunlar, hastanın tedaviye uyumu bu sürecin ayrıntılarını belirleyen değişkenlerdir. Her ne kadar böyle bir durumda sorunu ameliyat dışı yöntemlerle halletmek arzu edilse de bazı hastaların yeniden ameliyat olması gerekebilmektedir.

bottom of page