top of page

Safra kesesi ile ilgili hastalıkların tedavisinde önerilecek cerrahi yöntem hemen here zaman safra kesesininin çıkarılması yani kolesistektomi ameliyatıdır. Bu ameliyat Genel Cerrahi disiplininin en sık yapılan ameliyatlarında bir olmasına rağmen anatomik yapılardaki olası farklılıklar nedeni ile basit bir ameliyat değildir. Açık yada kapalı (laparoskopik) olarak yapılabilir. Günümüz şartlarında, eğer hastaya ait özel bir gereklilik yoksa her kolesistektominin laparoskopik olarak yapılması planlanmalıdır. Ameliyatın tam adı laparoskopik kolesistektomidir. Laparoskopi, karın duvarına yapılan 1 cm ya da daha küçük bir kaç kesiden yerleştirilen kamera ve özel el aletleri ile yapılan ameliyat yöntemidir. Bu ameliyatta tanımlanan laparoskopik yöntemle safra kesesinin kanalı (sistik kanal) ve atardamarı (sistik arter) kliplerle kapatılır ve kesilir, sonrasında safra kesesi karaciğerden ayrılarak karın dışına çıkarılır. Karın duvarında ve ciltte yapılmış olan kesiler kapatılarak ameliyat bitirilir. Kesilerin küçük olması nedeni ile hem hastaların ameliyat sonrası azalır, hem de hastanede kalış süresi kısalır.

 

Safra kesesindeki taş nedeni ile laparoskopik kolesistektomi önerilen hastalar ameliyat öncesinde yapılacak kan tetkikleri ve anestezi muayenesi sonrası ameliyat günü belirlenebilir. Ameliyat olacağı günün sabahında hastaneye yatan hasta ameliyatını olduktan sonra 4 saat içinde ağızdan beslenmeye başlar, bir sorun çıkmadığı takdirde bir gece hastanede yatarak ertesi gün evine gidebilir. Şehir dışından gelerek ameliyat olan hastalar birinci gün hastaneden çıktıktan sonra ameliyatın 5. Gününde kontrol muayenesine gelirler, kontrol muayenesi sonrası şehirden ayrılabilirler.  

 

Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı sonrası her ameliyattan sonra görülebilecek sorunlar ile özel olarak bu ameliyata ait komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Kanama, ameliyattan sonra görülebilecek akciğer sorunları, anesteziye ait komplikasyonlar  tüm ameliyatlarda görülebilecek sorunlardır. Kanama, eğer gelişirse ilk 48 saat içinde olur ve bazen ikinci bir ameliyat gerektirebilir. Akciğer sorunları için hastaların etkin solunum egzersizleri yapmaları gerekir.

 

Safra kesesi ve çevresindeki organların anatomisi insandan insana çok değişkenlik gösterdiği için çok dikkatli olunması gerekir. Safra kesesi ameliyatında safra kesesinin kanalı (sistik kanal) ve atardamarı kliplerle kapatılıp kesilirken ana safra kanalı ya da karaciğeri besleyen ana damarlarda yaralanmalar olabilir. Bu durum ameliyat süresini ve hastanede yatışsüresini uzatır. Bu yaralanmalar eğer ameliyat sorasında saptanırsa laparoskopik ameliyat açık ameliyata çevrilebilir, safra yolları ile bağırsak arasında aynı seansta yeni bir yol yapmak gerekebilir. Eğer yaralanma ameliyattan sonra anlaşılırsa, 4-6 haftalık bir tedavi süreci sonrası yeni bir ameliyat ile safra yolları anatomisini düzeltmek gerekecektir.   

bottom of page