top of page

Obezitenin cerrahi tedavisinin planlanmasında vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılır. VKİ'nin normal üst sınırı 25'tir. 25-30 arası kilolu, 30-35 arası tip 1 obez, 35-40 arası tip 2 obez, 40'ın üzeri ise morbid obez olarak sınıflanır. 

 

+90 539 6781842

indir.png
IMG_9476 (4).JPG

Eğer daha önceden en az 2 kez diyet yapıp başarısız olduysanız ve;

-VKİ >40 ise obezite ameliyatı olabilirsiniz 

-VKİ 35-40 ise ve obeziteye bağlı yandaş hastalıklarınız varsa obezite ameliyatı olabilirsiniz

-Son yıllarda VKİ 30-35 olan kişilerde de, eğer obezite 3 yıldır varsa ve insülin direnci başlamışsa, obezite ameliyatı yapılabilmektedir. 

bottom of page