top of page

Obezite nedir?

     

Obezite vücuttaki yağ miktarının olması gerekenden fazla olması durumudur.

 

Obezite neden tedavi edilmelidir?

Obezite kendisi bir hastalıktır, bu nedenle tedavi edilmelidir. Morbid obezitenin varlığı bir çok hastalığın gelişmesine zemin hazırladığı gibi, halihazırda        var olan hastalıkların da seyirlerini olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıklar;

 

 

- Şeker hastalığı

- Kalp ve damar hastalıkları

- Hipertansiyon

- Merkezi sinir sistemi ile ilgili hastalıklar (Psödotümör serebri)

- Depresyon

- Uyku apne sendromu

- Polikistik over sendromu (yumurtalıklarla ilgili bir hastalık)

- Astım

- Karaciğer yağlanması

- Metabolik sendrom

- Gut

- Reflü hastalığı

- İdrar kaçırma

- Eklem rahatsızlıkları olarak sıralanabilir.

 

 

 

 

Bunun yanında morbid obezite insanların yaşam kalitesine ciddi zarar vermekte, hayattan keyif almalarını engellemekte ve toplumdan dışlanmaya neden olarak kişinin kendi içine kapanmasına neden olmaktadır. Hem beden hem de ruh sağlığını olumsuz etkilediğinden dolayı bireylerin mutsuz olmasına yol açmaktadır. Yapılan çalışmalarda morbid obezite hastalığına sahip insanların, olmayanlara göre 8 ila 10 yıl daha az yaşadığı görülmektedir. Tedavi ile morbid obeziteden kurtulan hastalar bu süreyi geri kazanmaktadırlar.

 

Metabolik cerrahi nedir? Şeker hastalığı ameliyatla tedavi edilebilir mi?

Morbid obezitenin cerrahi tedavisi günümüzde ‘Bariyatrik Cerrahi’ ve ‘Metabolik Cerrahi’ olarak adlandırılmaktadır. ‘Bariyatrik’ terimi, tedavi yöntemi öncelikli olarak hastaya kilo verdirmeyi amaçladığında ön plana çıkar. ‘Metabolik’ kelimesi ise, hastanın şeker hastalığının tedavisine katkıda bulunmak öncelikli hedef olduğunda daha sıklıkla tercih edilir. Aslında her ikisi de içiçe geçmiş kavramlardır. Morbid obeziteden muzdarip bir insanın şeker hastalığının olması ya da şeker hastalığına meyilli olması beklenen  bir şeydir. Obezite, şeker hastalığının ortaya çıkmasının kolaylaştıran, şeker hastalığı varsa da seyrini kötüleştiren bir hastalıktır. Bu hastalarda etkili bir kilo verme sağlanırsa buna paralel olarak şeker hastalığının seyrinde de olumlu gelişmeler olur, bir çok hasta şeker hastalığından tamamen kurtulurken, kimisi ise hastalık için kullanmakta olduklarının ilaç miktarını azaltırlar. Son zamanlarda, hastanın kilosunu gözardı ederek sadece şeker hastalığını tedavi etmek amaçlı cerrahi yöntemler gündeme gelmiştir. Bunların kısa dönemde yararları olduğu muhakkaktır, ancak bu yöntemlerin uzun dönemde hastalara ne gibi olumsuzluklar yaşatabileceği henüz bilinmemektedir. Birçoğu mide bağırsak sisteminde önemli anatomik değişikliklere yol açtığından şeker hastalığını olumlu yönde etkilerken başka metabolik sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle tedavi seçenekleri belirlenirken çok hassas davranılmalıdır.           

bottom of page