top of page

Mide duvarındaki katmanlardaki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile kanser gelişir. Bu kanserler ağırlıkla midenin iç yüzeyini örten mukozadan kaynaklanır (adenokanser). Ayrıca mide duvarının diğer tabakalarından da tümör oluşabilir (gastrointestinal stromal tümör).

Mide kanserinin çok geniş bir belirti yelpazesi mevcuttur:

  • Midede yanma, ekşime ve ağrı

  • Reflü belirtileri

  • Kusma

  • Kanlı kusma

  • Siyah renkli dışkılama

  • Kısa zamanda belirgin kilo kaybı vb.

 

Mide kanserinin (adenokanser) tanısı endoskopi ve endoskopide alınan parçanın mikroskop altında incelenmesi ile konur. Gastrointestinal stromal tümörler mide duvarı katmanlarının orta kısmından kaynaklandığından dolayı endoskopide görülmeyebilirler, sadece çok büyük olanların dıştan bası yaptığı görülebilir. Gastrointestinal stromal tümörler için en iyi tanı yöntemi karın bilgisayarlı tomografisidir. Bu yöntemle kitle oluşturan tümör saptanabilir.

mide-kanseri.jpg

ADENOKANSER TEDAVİSİ

Mide kanserinin tedavisi bir çok bölüümün katkısı ile yapılır. Genel Cerrahi, Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Radyoloji, Patoloji ve hastaya özel, ilgili diğer bölümler tedavide işbirliği içinde çalışırlar.

Hastalığın tanısı konduktan sonra tedavisinin planlanmasında ilk aşama evresinin belirlenmesidir. Bunun için bilgisayarlı tomografi, gereklilik halinde PET-BT ya da diğer görüntüleme yöntemleri kullanılır. Hastalık sadece mideye ya da çevre lenf düğümlerine ve dokulara sınırlı kalmış olabileceği gibi uzak organlara da sıçramış olabilir. Uzak organ yayılımına metastaz denir. Evreyi belirleyen hastalığın yayılma derecesidir.

mide-kanseri-ameliyati.jpg

Tedavide cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisi (radyoterapi) birlikte kullanlır. Hastalığın mide ve çevresi dokularda sınırlı olduğu kanıtlandıktan sonra öncelikle gözle görülebilir tüm kanserli dokunun çıkarılması amacı ile cerrahi planlanır. Cerrahi tedavide mide, çevresindeki lenf düğümleri ve gerekirse hastalığın komşuluk yoluyla etkilediği organlarla birlikte çıkarılır. Çıkarılan parçanın patolojik incelemesi sonrası evresi kesinleştirilir ve kemoterapi ve ışın tedavisi programlanır. Hastalığın yayılımına  göre bazen ameliyat öncesi kemoterapi (neoadjuvan kemoterapi) de uygulanabilir. Bu karar ilgili tüm bölümlerin katıldığı bir konsültasyon ile alınır. Eğer hastalık uzak organ yayılımı gösteriyorsa cerrahi tedavi sadece komplikasyonların (kanama, tıkanıklığa bağlı beslenememe) giderilmesi amacı ile yapılır. Nadiren, eğer uzak yayılım çok sınırlı ise, mide ile birlikte uzak hastalık (metastaz) da çıkarılabilir. Bu da tüm bölümlerin ortak alması gereken bir karardır. 

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR (GİST) TEDAVİSİ

GİST tedavisi ilkeleri adenokanserden farklıdır. Tedavide cerrahi ile birlikte imatinib (Glivec)  adı verilen bir ilaç birlikte kullanılır. Adenokanserde mide çok geniş olarak tamamen çıkarılırken, GİST tedavisinde sadece hastalıklı bölümü içeren sınırlı bir çıkarma işlemi yapılır. Parçanın patolojik inceleme sonucuna göre tedaviye imatinib eklenip eklenmeyeceğine karar verilir. GİST tedavisinde ışın tedavisinin (radyoterapi) yeri yoktur.

bottom of page