top of page

Safra kesesinde taş dışında polip olarak adlandırılan yapıların saptanması da karşımıza çıkan durumlar arasındadır. Polip, safra kesesinin iç yüzeyinde normalde olmaması gereken kabarık görünüme verilen addır. Dokuda anormal olan bu genişleme-büyümenin ileride kötü huylu bir hastalığa (kanser) dönüşebileceği endişesi ile bu hastalar takip edilir, zaman zaman da ameliyat önerilir.

Safra kesesi poliplerinde en önemli endişe ilerleyen zamanlarda kansere dönüşebileceği endişesidir. Bu nedenle poliplerin boyutu çok önemlidir. Ultrasonografi ile poliplerin boyutları net olarak saptanır. Kritik değer 1 cm’dir. Eğer mevcut polilerin toplam boyutu 1 cm’den yüksekse safra kesesinin yerinde bırakılması önerilmez, çıkarılır. 1 cm altındaki poliplerde ise yıllık olarak boyutları izlenir, biyime görüldüğünde yine safra kesesinin çıkarılması önerilir.

Safra kesesi kanseri, nadir de olsa karşımıza çıkan bir durumdur. Bazen çekilen filmlerde saptansa da, zaman zaman başka bir nedenle safra kesesi çıkarılmış hastaların safra keselerinin patolojik incelemesinde küçük kanser odakları görülebilir. Kanser saptanırsa en etkin tedavi cerrahidir. Cerrahinin büyüklüğü hastalığın aşamasına göre değişiklik gösterir.

 

Safra kesesinde kanser olarak düşünülen bir görüntü varsa safra kesesinin, gerekirse bir miktar karaciğer ile birlikte çıkarılması gerekir.

bottom of page