Safra kesesindeki taşlar safra kanalına düştüğü zaman gelişen tıkanma sarılığı durumunda safra yolunun öncelikle temizlenmesi gerekir. Bunun için ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi) adı verilen bir işlem uygulanır. ERCP işleminde, ucunda kamera olan esnek bir tüple oniki parmak bağırsağına ilerlenir ve özel aletler yardımı ile safra kanalı temizlenir. Bu işlem sonrası bir gece beklendikten sonra da safra kesesi ameliyatı uygulanabilir. ERCP’nin teknik ya da lojistik nedenlerle yapılamazsa bu safra yollarının ameliyatla temizlenmesi gerekir. ERCP sonrası zaman hafif pankreatit gelişebilir ancak çoğu zaman kısa sürede iyileşir. Bu riskin varlığına rağmen, safra yolu taşı varlığında ERCP’nin yapılması gereklidir.      

Untitled

Dr. Görkem Özgen

Genel Cerrahi Uzmanı

+90 212 8070299

+90 539 6781842

Fulya Doktorlar Merkezi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. Polat Towerside No. 12/407 34394 Şişli-İstanbul/Türkiye

©2017 by Dr. Görkem Özgen. Proudly created with Wix.com