top of page

Safra kesesindeki taşlar safra kanalına düştüğü zaman gelişen tıkanma sarılığı durumunda safra yolunun öncelikle temizlenmesi gerekir. Bunun için ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi) adı verilen bir işlem uygulanır. ERCP işleminde, ucunda kamera olan esnek bir tüple oniki parmak bağırsağına ilerlenir ve özel aletler yardımı ile safra kanalı temizlenir. Bu işlem sonrası bir gece beklendikten sonra da safra kesesi ameliyatı uygulanabilir. ERCP’nin teknik ya da lojistik nedenlerle yapılamazsa bu safra yollarının ameliyatla temizlenmesi gerekir. ERCP sonrası zaman hafif pankreatit gelişebilir ancak çoğu zaman kısa sürede iyileşir. Bu riskin varlığına rağmen, safra yolu taşı varlığında ERCP’nin yapılması gereklidir.      

bottom of page